W 2005 r. oddaliśmy do użytkowania budynek 60 mieszkaniowy w Gliwicach-Sośnicy przy ul. Odrowążów 95 a-f, a w roku 2006 kolejne 3 segmenty 39 mieszkaniowe.

Budynki zostały zakupione przez Wojskową Agencję Mieszkaniową oddział w Krakowie dla potrzeb mieszkaniowych wojska.