Gliwice , to jedno z najstarszych miast Górnego Śląska . Położenie na zachodnich granicach aglomeracji powoduje łatwy dostęp do „zielonych płuc” , czyli zasobów leśnych. Charakter miasta nie jest typowy dla aglomeracji. Wyraźnie mniejszy udział przemysłu ciężkiego, jak znacznie większa ilość instytucji o charakterze naukowym, badawczym , oraz znacząca rola uczelni wyższych, nadaje miastu specyficzny klimat.

Projektowany budynek będzie położony w dzielnicy Łabędy , w starszej jej części, leżącej przed kanałem .Przedmiotem inwestycji jest realizacja budynku wielorodzinnego, trzyklatkowego , w pełni podpiwniczonego, na działce o powierzchni 3036 m2. Przylegać będzie bezpośrednio do placu zabaw dla dzieci. Sąsiaduje z osiedlem mieszkaniowym wielorodzinnym Stare Łabędy, oraz zabudową jednorodzinną szeregową.

Inwestycja leży poza terenami eksploatacji górniczej.

Do projektowanego budynku, od strony północnej (ul.Zamkowa), zaprojektowano dojazd o szerokości 5m , parking na 32 stanowiska o wymiarach 2,5x5m (dla 32 mieszkań+4 dla gości), oraz dojście piesze chodnikiem o szerokości 2m.

Projektowany budynek jest zlokalizowany na osi wschód-zachód, a zatem elewacja z pokojami dziennymi eksponowana jest dokładnie na południe, co powoduje doskonałe nasłonecznienie mieszkań.

Przewidziano oświetlenie zewnętrzne dojścia i dojazdu do budynku , w postaci lamp oświetleniowych wzdłuż chodnika doprowadzającego do klatek schodowych.

Budynek w swej formie architektonicznej nawiązuje do okolicznej zabudowy. Budynek zaprojektowano w tradycyjnej technologii ze ścianami murowanymi z elementów silikatowych oraz płaskim dachem w formie tzw. dachu odwróconego. Standard mieszkań będzie średniowysoki . Zawierał będzie wszystkie niezbędne instalacje w tym telewizji kablowej, telefonicznej i domofonowej.

Projekt zakłada budowę budynku mieszkalnego, czterokondygnacyjnego (parter+3 piętra),z 3 klatkami schodowymi, w pełni podpiwniczonego. Łącznie w budynku przewiduje się 32 mieszkania, istnieje możliwość łączenia mieszkań 1 pokojowych z 2 pokojowymi, uzyskując mieszkania 4 pokojowe. Każda klatka schodowa, z dostępnymi z niej mieszkaniami, stanowi wydzielony dylatacjami segment.

Wejścia do budynków zaprojektowano poprzez wiatrołapy, obok których zlokalizowano pomieszczenia na wózki dziecięce i rowery, dla lokatorów, oraz wydzielono aneks na skrzynki pocztowe.

W piwnicach zaprojektowano komórki lokatorskie, po jednej na każde mieszkanie . W piwnicach segmentu środkowego zlokalizowano kotłownię gazową dla centralnego ogrzewania, oraz pomieszczenie przyłącza wody.

Powierzchnia budynku (netto) wynosi około 2760 m2, powierzchnia zabudowy to około 710 m2, natomiast powierzchnia użytkowa mieszkań stanowi około 1995 m2.

Obiekt budowlany zostanie wykonany zgodnie z projektem, dokumentacją techniczną oraz rysunkami wykonawczymi, jak również zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Wykonawca zastrzega sobie prawo do nieznacznych zmian w stosunku do projektu , wynikających z przyczyn technicznych lub architektonicznych.

Wszelkie życzenia specjalne (usługi dodatkowe, standard wykonania, drobne modyfikacje), mogą być uwzględniane za dodatkową opłatą o ile będzie to technicznie możliwe , i nie będą sprzeczne z przepisami prawa.

Gwarancja – zgodnie z polskimi przepisami odnośnie gwarancji i rękojmii, oraz „Umową o wybudowanie”.

W standardzie wykończenia mieszkań znajdują się:

– Posadzki-wylewka pod sugerowane panele podłogowe z podkładem akustycznym, w łazienkach , kuchniach i korytarzach sugeruje się płytki ceramiczne.
– Instalacja elektryczna bez osprzętu tj.( gniazdek, wyłączników i elementów świetlnych ).
– Instalacja telewizji kablowej.
– Centralne ogrzewanie z zamontowanymi grzejnikami.
– Stolarka okienne i drzwi wejściowe antywłamaniowe.
– Tynki wewnętrzne mechaniczne , cementowo-wapienne lub gipsowe.
– Ściany łazienek bez okładzin – sugeruje się płytki glazurowane, na kleju, na całej wysokości lub do min. 2 m.
– Woda i kanalizacja- zostanie doprowadzona według indywidualnych wskazań lokatorów ( z określonym wyprzedzeniem).”Biały montaż” tj.( umywalka , wanna i miska ustępowa) – we własnym zakresie.